รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม)
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 16 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :