ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ชื่อ - สกุล : นางดาราลักษณ์ อินปา
ได้รับจาก : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :