ผู้ช่วยผู้จัดการทีมมวยปล้ำ จังหวัดน่าน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47
ชื่อ - สกุล : นายเกษมศานต์ กาวิชัย
ได้รับจาก : จังหวัดลำพูน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 23 มกราคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :