ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ชื่อ - สกุล : นางดาราลักษณ์ อินปา
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :