ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย รายการ Thailand World Music Championships ประเภท Virtual Band Competition (VBC) Modern Marching Band Division 1 ประจำปี 2023
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 16 ธันวาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :