รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ ระดับภาค รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2563
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 1 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :