รางวัลเหรียญ​เงิน​ การประกวดผลงานสิ่ง​ประดิษฐ์​ทางวิทยาศาสตร์​ ระดับชั้นม.4-ม.6​
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี นันตา
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :