ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประกวดคำขวัญส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
ได้รับจาก : จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 กันยายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :