ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อ - สกุล : นายสรจักร จันนันทะ
ได้รับจาก : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :