กิจกรรม การแข่งขัน Motion Info Graphic ระดับ ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 ธันวาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :