รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปุณยนุช ลักษณะ
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :