รางวัลเหรียญทองแดง เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน3 มิติ (3D) ชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :