ครูควบคุมทีมนักเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ และทีมนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนภาคเหนือตอนบนไปแข่งขันระดับชาติ
ชื่อ - สกุล : น.ส.ธัญจิรา ท้าวหน่อ
ได้รับจาก : สำนักงานคณเกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :