ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 19 ได้แก่ นายชวกร ศรีเริญ ชั้น ม.6/10
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สอวน.มูลนิธิโอิมปิกวิชาการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :