ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมpaint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นางรัตนา วรินทร์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :