รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (SKIT) ม. ต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนกวรรณ จัดสวย
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 16 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :