รางวัลเหรียญเงินการเขียนเรียงความประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม. ต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนกวรรณ จัดสวย
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 18 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :