รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง การแข่งขันคริกเก็ตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่ 15 ปี
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : สมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :