เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :