รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน "นวล" การประกวดโครงการ Young Talent การประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
ได้รับจาก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 23 มกราคม 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :