ครูควบคุมทีมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิคศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน และทีมนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือตอนบนไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับช
ชื่อ - สกุล : น.ส.ธัญจิรา ท้าวหน่อ
ได้รับจาก : ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิคศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน โดย สพฐ.
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 28 มกราคม 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :