ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :