รางวัลระดับเหรียญทองแดง การรแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
ได้รับจาก : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 12 กันยายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :