งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์
ได้รับจาก : รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 19 กันยายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :