ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 19 สิงหาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :