ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตภกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :