รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาน่าน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 ธันวาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :