วิทยากรกิจกรรมค่าย"วิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม"
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชรินพร ทะยศ
หลักสูตร : วิทยากรกิจกรรมค่าย"วิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม"
ผู้จัด : ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จังหวัดชลบุรี
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :