ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย
ผู้จัด : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 25 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :