ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นสถานการณ์โรคโควิด19
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกสร สิงห์ธนะ
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นสถานการณ์โรคโควิด19
ผู้จัด : สพป.พิษณุโลก เขต 1
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 17 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :