ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องสาระสำคัญเกี่ยวกับพ.ร.บ.ลูกเสือ2551และความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกสร สิงห์ธนะ
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องสาระสำคัญเกี่ยวกับพ.ร.บ.ลูกเสือ2551และความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
ผู้จัด : สพม.นครราชสีมาเขต 5
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :