ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกสร สิงห์ธนะ
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้จัด : สพป.นครราชสีมาเขต 5
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 26 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :