อบรมแอดมินประจำเขตการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์
หลักสูตร : อบรมแอดมินประจำเขตการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 22 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 23 ธันวาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :