วิธีการสอนสำหรับ CP (ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น) หัวข้อ สอน“อะกิโกะ”สู้โควิด
ชื่อ - สกุล : น.ส.จินตนา อำขำ
หลักสูตร : วิธีการสอนสำหรับ CP (ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น) หัวข้อ สอน“อะกิโกะ”สู้โควิด
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ/ เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 8 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :