การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯประจำปี ๒๕๖๒ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
ชื่อ - สกุล : นางแสงดาว ปัญญาวงศ์
หลักสูตร : การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯประจำปี ๒๕๖๒ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 15 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :