กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
ชื่อ - สกุล : น.ส.กาญจนา ยศหล้า
หลักสูตร : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต2
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 10 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :