การอบรม “STOP BULLYING จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้เกียรติกัน” ผ่านระบบออนไลน์
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : การอบรม “STOP BULLYING จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้เกียรติกัน” ผ่านระบบออนไลน์
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 2 กรกฎาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 2 กรกฎาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :