คณะกรรมการการแข่งขันท่องทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี 2565
ชื่อ - สกุล : น.ส.กัลยาวรรณ มีแสง
หลักสูตร : คณะกรรมการการแข่งขันท่องทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี 2565
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 5 มีนาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :