เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ
ชื่อ - สกุล : นายจตุรนต์ อุปถัมภ์
หลักสูตร : เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ
ผู้จัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 มีนาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 28 มีนาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :