การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ หลักสูตร เปิดเทอมใหม่อย่างไรให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด
ชื่อ - สกุล : นางจารุณี นันศิริ
หลักสูตร : การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ หลักสูตร เปิดเทอมใหม่อย่างไรให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด
ผู้จัด : StarfishLabz
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 มกราคม 2567
วันที่สิ้นสุด : 8 มกราคม 2567
เอกสาร/หลักฐาน :