หลักสูตรวิธีการขโมยความสำเร็จจากอนาคต
ชื่อ - สกุล : นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์
หลักสูตร : หลักสูตรวิธีการขโมยความสำเร็จจากอนาคต
ผู้จัด : สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 6099101421
ชั่วโมงอบรม : 14
ปีการศึกษา : 2560
วันที่เริ่ม : 30 กันยายน 2560
วันที่สิ้นสุด : 1 ตุลาคม 2560
เอกสาร/หลักฐาน :