จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 มกราคม 2566

➡️โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน และพบครูที่ปรึกษา

☀️การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

- นายยก รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลา คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

เป็นประธานในการประชุม

- นางจำปา ละออ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

- นางเพ็ญประภา สีหอม ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.พระธาตุ คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ

- นายอุดม ตันกาบ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยแก้ว คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ

ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

☀️โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-01-18 14:23:30)